NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

20 i 21 listopada 2017 pracownicy naszej Poradni mieli przyjemność prowadzić szkolenie dla logopedów i pedagogów specjalnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wilnie oraz zaprzyjaźnionych logopedów z polskich szkół. Panie: Dyrektor Elwira Zadęcka (psycholog, logopeda) i Barbara Galas (pedagog, logopeda) opracowały prezentacje i materiały ćwiczeniowe na temat „Jak efektywnie pracować z Rodzicem w terapii logopedycznej?” Szkolenie zaplanowano na dwa dni w wymiarze 16 godzin. Grupa szkoleniowa liczyła 15 osób. W grupie byli logopedzi mówiący po polsku oraz logopedzi i pedagodzy specjalni, którzy rozmawiali po angielsku lub po rosyjsku. Na szkoleniu w takim wymiarze godzin nawet najmądrzejsze prezentacje i świetne materiały szkoleniowe zmęczą każdego, włącznie z tymi bardzo odpornymi. Stąd prezentacje z konkretną wiedzą na temat współpracy z Rodzicem przeplatane były ćwiczeniami aktywizującymi grupę w celu uatrakcyjnienia szkolenia, podniesienia energii grupy, ale także dla pozyskania materiałów wypracowanych przez grupę, umożliwiających udoskonalenie własnego systemu pracy w obszarach, które tego wymagają. Porównanie dwóch systemów pracy w obszarze współpracy z Rodzicem zaowocowało wymiernymi korzyściami w odkrywaniu płaszczyzn, które można rozszerzyć o konkretne sprawdzone w praktyce działania. Pani Dyrektor Poradni w Wilnie – Roma Vida Pivorienė podkreśliła ogromne znaczenie współpracy sąsiedzkiej w zakresie wymiany doświadczeń. Logopedzi wileńscy z ogromną życzliwością, sympatią i zaangażowaniem dbali, aby pobyt gości był bardzo atrakcyjny. Szczególne podziękowania należą się Koordynatorowi logopedów – pani Aušre Baublytė i logopedzie – Tadeuszy Beleninik, która pracuje z dziećmi polskojęzycznymi oraz psycholog – Lucynie Narkevič Skurko za cudowne, cierpliwe tłumaczenie polskiego (kwiecistego) języka na język litewski. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty i przyjaźnie będą kontynuowane i rozszerzane o nowe pomysły we współpracy.

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl