NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Październik to tradycyjnie już czas, kiedy obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Kariery – inicjatywę Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych. Termin różnorodnych wydarzeń mających na celu wsparcie w drodze do powodzenia na rynku pracy oraz promocję poradnictwa całożyciowego to 16-22.10.2017 r. Tematem przewodnim jest hasło: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Nasza Poradnia będzie w dniu 17.10.2017 r. organizatorem zajęć dla uczniów XVIII LO. Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na następujące pytania: Jak rozpoznać swoje zasoby? Czym są predyspozycje zawodowe? Jak dostrzec i wykorzystać swoje szanse na zglobalizowanym rynku pracy?

Informacja o innych wydarzeniach w ramach OTK w naszym mieście i regionie znajdzie się już wkrótce na stronie www.pociagdokariery.pl oraz http://otk.sdsiz.com.pl/

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl