Nasza Poradnia była reprezentowana podczas konferencji „Człowiek w środowisku. Zasoby i twórczość w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” zorganizowanej przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii ASPI (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) 12 maja 2017 roku. Przeprowadzony został warsztat „Praktyczne wykorzystanie bajek w pracy z dziećmi – profilaktyka” podczas którego podzieliliśmy się z uczestnikami refleksjami i wnioskami z pierwszej edycji programu edukacyjno-profilaktycznego "Bajkowe piątki". Podczas realizacji tego programu wykorzystując elementy bajkoterapii, zabawy ruchowe i techniki plastyczne pracujemy nad kształtowaniem kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. W czasie warszawskiego warsztatu omówione zostały więc poszczególne spotkania i metody warsztatowej pracy jakie wykorzystujemy podczas zajęć. Zastanawialiśmy się również nad dodatkowym tematem zajęć tworząc wspólnie jego scenariusz na podstawie wybranej bajki. Program realizują pracownicy naszej Poradni: Agnieszka Szczepanek i Roksana Kociołek. Przeznaczony jest dla dzieci wieku od 6 do 10 lat. Zaplanowaliśmy II edycję programu w okresie wakacyjnym (I połowa lipca 2017 roku, pod nazwą "Bajkowe wakacje") oraz w nowym roku szkolnym 2017/2018.powrót