Zajęcia grupowe BAJKOWE WAKACJE – rekrutacja w dn. 26.05-26.06.2017

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej BAJKOWE WAKACJE. Rekrutację prowadzimy od 26 maja do 26 czerwca 2017 roku.
Uwaga! Zajęcia nie mają charakteru terapeutycznego!

Realizowany program składa się ze scenariuszy edukacyjno-profilaktycznych i zakłada wyposażenie dzieci w zachowania niezbędne do lepszego funkcjonowania w przyszłości w relacjach z innymi. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem bajek, technik plastycznych i zabaw ruchowych, a głównym ich celem będzie kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. Wspólnie z dziećmi zastanowimy się m.in.: jak radzić sobie z trudnościami, jak zdobywać przyjaciół, jak sobie pomagać, rozpoznawać uczucia i prosić o pomoc. Uczestnicy mogą nabyć nowe kompetencje w zakresie rozumienia uczuć, komunikacji i empatii, przyjaźni, rozwiązywania konfliktów oraz asertywności.

ZGŁOSZENIA:


Rodzice zainteresowani uczestnictwem ich dzieci proszeni są o złożenie w siedzibie Poradni:
- formularza zgłoszeniowego (do pobrania tu)
- informacji od nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej.

W I etapie rekrutacji dokonamy weryfikacji zgłoszeń.

W II etapie rekrutacji zaprosimy zakwalifikowane dzieci wraz z rodzicami na spotkanie, które odbędzie się 29 czerwca (czwartek) w godzinach 13.00-15.00.

Po spotkaniu utworzona zostanie grupa uczestników (około 10 osób). Spotkania będą odbywały w godzinach 10.00-11.30,
a terminy spotkań zaplanowano na: 3.07, 5.07, 7.07, 11.07, 12.07. 14.07.

Konieczny jest udział w 90% spotkań.


Zapraszają prowadzące:
Agnieszka Szczepanek – psycholog
Roksana Kociołek – socjoterapeuta
powrót