Informujemy, iż spotkania Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej odbywać się będą w tym roku szkolnym w dn. 22.09.2010, 24.11.2010, 26.01.2011, 23.03.2011 i 25.05.2011 w godz. 12:00 - 13:30. Ich celem będzie (tak jak dotychczas) wymiana doświadczeń i integracja działań instytucji zajmujących się pracą na rzecz dziecka i jego rodziny; gościć będziemy więc m. in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pracowników RODK i przedstawicieli Straży Miejskiej. Spotkania będą miały charakter otwarty - zapraszamy więc do uczestnictwa w dyskusji i refleksji nad jakością naszych działań "pomocowych" nauczycieli i pedagogów szkolnych z dzielnicy Krowodrza.
Planowane są następujące tematy spotkań: "Zmiany w prawie oświatowym" 22.09.2010, "Zaburzenia zachowania - formy pomocy terapeutycznej" 24.11.2010, "Aktywizacja zawodowa kobiet jako forma przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 26.01.2011.

powrót