Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5 oraz 6 lat na BAJKOWE PIĄTKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem bajek, technik plastycznych i zabaw ruchowych, a głównym ich celem będzie kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. Wspólnie z dziećmi zastanowimy się m.in.: jak radzić sobie z trudnościami, jak zdobywać przyjaciół, jak sobie pomagać, rozpoznawać uczucia i prosić o pomoc. Uczestnicy mogą nabyć nowe kompetencje w zakresie rozumienia uczuć, komunikacji i empatii, przyjaźni, rozwiązywania konfliktów oraz asertywności. Program ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i zakłada wyposażenie dzieci w zachowania niezbędne do lepszego funkcjonowania w przyszłości w relacjach z innymi.

Spotkania będą odbywały się w piątki w siedzibie Poradni przy ulicy Siewnej 23d w godzinach 9.00-10.30, a terminy spotkań zaplanowano na: 17.02, 3.03, 17.03, 31.03, 7.04. Zajęcia rozpoczną się po utworzeniu grupy (10 uczestników).


UWAGA! Kontynuacja zajęć dla uczestników w terminach 28.04, 05.05, 19.05.2017.


Rodzice zainteresowani uczestnictwem ich dzieci w zajęciach proszeni są o kontakt telefoniczny: 12 415 69 68 w godzinach 8.30-18.00.
Zapraszają prowadzące: Agnieszka Szczepanek - psycholog i Roksana Kociołek - socjoterapeuta.powrót