Zapraszamy pedagogów szkół podstawowych do dołączenia do grupy „Ekspertów tematycznych”.

Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 14 listopada 2016 roku. Działania nasze zogniskowane są wokół bieżących problemów (w pracy z uczniami) zgłaszanych przez jej uczestników. Podczas zajęć warsztatowych wspólnie będziemy poszukiwać najlepszych rozwiązań oraz realizować wypracowane scenariusze w placówkach.
Kolejne spotkania w naszej poradni będą odbywać się w poniedziałki, godz. 9.00-11.30 w następujących terminach: 9.I.2017, 20.II.2017, 20.III.2017, 15.V.2017, 5.VI.2017.powrót