W ramach szkoleń Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy wszystkich doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 09.00 w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej (Budynek Wydziału Architektury II p. , s. nr 2)

Agenda spotkania:

1. Informacja o planowanej realizacji projektów z zakresu doradztwa zawodowego na terenie Małopolski i Krakowa oraz Festiwalu Zawodów 2017:
   a. dr Anna Diawoł - Sitko - Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
   b. przedstawiciel – Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
2. Projekt ORE „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” dr Marian Piekarski - Politechnika Krakowska
3. Szkolenie pt. „Zasady zdobywania i uznawania kwalifikacji” - mgr Halina Juszczyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
4. Spotkania kuluarowe – wymiana informacji i doświadczeń

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na adres e-mail: ewaemayer@gmail.com

powrót