Zaproszenie na XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 26.11.2016

Poradnie Rejonowe Gminy Miejskiej Kraków zapraszają na XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach przyrodniczych” w dniu 26 listopada 2016 (sobota) godz. 9.00, Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków. Szczegóły na temat Forum znajdują się na stronie Portalu Edukacyjnego http://portaledukacyjny.krakow.pl
powrót