JMiło nam poinformować, iż w roku 2016/17 będziemy kontynuować spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Odbywać się one będą w czwartki o godzinie 17:00 w następujących terminach: 13.X.2016, 10.XI.2016, 8.XII.2016, 12.I.2017, 23.II.2017, 16.III.2017, 6.IV.2017, 11.V.2017, 8.VI.2017.powrót