Informujemy, iż spotkania Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej odbywać się będą w tym roku szkolnym w dniach 23.XI.2016 o godz. 11:00, 11.I.2017, o godz. 12:00, 15.III.2017 o godz.12:00, oraz 24.V.2017 o godz. 12:00.
Ich celem będzie wymiana doświadczeń i integracja działań instytucji zajmujących się pracą na rzecz dziecka i jego rodziny; gościć będziemy więc m. in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pracowników RODK, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.powrót