Jednym z głównych celów projektu Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego jest kształcenie profesjonalnej kadry realizującej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zadania doradztwa edukacyjno-zawodowego, które należą do priorytetowych założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w perspektywie finansowej 2014-2020.
W związku z tym zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na kolejną, 20-tą już, edycję kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe, które organizuje i prowadzi od 16 lat z dużym powodzeniem Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.
Studia trwają 3 semestry i są współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa zgodnie z Zarządzeniem nr 742/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2016 roku. Termin rozpoczęcia studiów zaplanowany jest na październik 2016 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zapisy w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, ul. Warszawska 24
(budynek Wydziału Architektury II piętro).
tel.: 12 628-25-11, 12 628-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl
http://www.cpip.pk.edu.pl/kursy/studia-podyplomowe/
powrót