W ramach tzw. szkoleń „zamkniętych” Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kurs doskonalący w formule blended – learning z następujących modułów:

1. „Poznaj samego siebie” – kurs dla doradców zawodowych gimnazjum,
2. „Bilans zasobów” – kurs dla doradców zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja kursu:

1. Rozpoczęcie: 14.03.2016 (poniedziałek). Zajęcia warsztatowe w godz. 9.00 - 14.00, Politechnika Krakowska, Centrum Pedagogiki i Psychologii, Budynek Wydziału Architektury IIp., s. 2,
2. Przebieg: 15.03.2016 – 11.05.2016 praca on-line z trenerem,
3. Zakończenie: 12 .05.2016 (czwartek). Zajęcia warsztatowe w godz.9.00 -13.00, Politechnika Krakowska, Centrum Pedagogiki i Psychologii, Budynek Wydziału Architektury IIp., s. 2.

Zgłoszenia: e-mail: ksdz.kontakt@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy i opis kursu do pobrania:

  • Opis kursu "Poznaj samego siebie"
  • Formularz zgłoszeniowy "Poznaj samego siebie"
  • Opis kursu "Bilans zasobów"
  • Formularz zgłoszeniowy "Bilans zasobów"

  • Uczestnik nie ponosi kosztów szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona.
    powrót