Mamy przyjemność poinformować, że realizowany przez naszą Poradnię przez ostatnie cztery lata projekt „Festiwal Zawodów w Małopolsce” został wytypowany do prezentacji na forum międzynarodowym jako przykład dobrej praktyki z zakresu kształcenia ustawicznego z regionu Małopolski. Został on przez nas przedstawiony podczas spotkania eksperckiego kończącego międzynarodowy projekt „The Lifelong Learning Hub” w dniu 7 marca w Mechelen (Belgia). W projekt ten zaangażowanych jest osiem krajów, a służy on dyskusji na temat upowszechniania idei kształcenia ustawicznego (którego poradnictwo zawodowe jest częścią), wymianie dobrych praktyk oraz działaniom na rzecz tworzenia nowych, efektywnych rozwiązań z tego zakresu w krajach europejskich. Na spotkaniu oceniany został stan wdrażania strategii „Europa 2020”, wypracowane zostały też rekomendacje co do pożądanych kierunków rozwoju uczestnictwa osób dorosłych w dalszym kształceniu. Jak zawsze przy tego typu przedsięwzięciach, mogliśmy poznać lepiej problemy edukacji w różnych krajach, oraz poznać lepiej siebie nawzajem jako małopolskie instytucje rynku edukacji i pracy. Polska delegacja liczyła 15 osób reprezentujących m. in. Wojewódzki Urząd Pracy (będący liderem projektu), Powiatowe Urzędy Pracy, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa czy Zespół Szkół Budowlanych nr 1.
Za sukcesem „Festiwalu” stoi głównie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, który zainicjował i pilotował całe przedsięwzięcie. Finansowane ono było dotychczas w ramach budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego, w kolejnych czterech latach wydatkowane środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szersze informacje na temat projektu LLL HUB znajdą Państwo pod adresem http://www.lll-hub.eu/

powrót