Nasza Poradnia - przy współpracy z Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego, Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji i Małopolskim Ośrodkiem Fundacji Praesterno - zaprasza w dniu 10.03.2016 r. w godz. 9:00-15:00 na konferencję pt. „Skrojeni nie na miarę – praca z uczniem trudnym wychowawczo oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym w ujęciu opieki systemowej”. Odbędzie się ona w auli Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1.
Konferencja jest adresowana do pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników MOPS, Straży Miejskiej, Policji – specjalistów do spraw nieletnich, dyrektorów i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację elektroniczną pod adresem: wspomaganieppp2@gmail.com
Prosimy podać imię i nazwisko, miejsce pracy oraz telefon kontaktowy.
Pobierz program

PROGRAM KONFERENCJI

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.30 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji. Powitanie gości
09.30 – 10.00 "Skrojeni nie na miarę" - czy aby naprawdę? - prof. nadzw. dr hab. Joanna Konarska Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
10.00 – 10.30 Zaburzenia zachowania okiem lekarza – dr Joanna Boroń-Zyss, Ordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci przy Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie
10.30 – 11.00 Trójkąt Bermudzki – dziecko, rodzic, nauczyciel szansą na diagnozę zachowań problemowych? Katastrofa czy może jednak sukces? – dr Barbara Ostafińska-Molik, Wydział Pedagogiki UJ
11.00 – 11.30 Skrojeni na miarę, czyli o zagrożeniach dawnej i współczesnej eugeniki – dr hab. Hubert Kaszyński, Instytut Socjologii UJ
11.30 – 11.50 Zagrożenie niedostosowaniem społecznym w aspekcie Zespołu Orzekającego – mgr Elwira Zadęcka, dyrektor PPP2
11.50 – 12.20 Przerwa
12.20 – 12.40 Jakie umiejętności wzmacniać u dzieci/nastolatków, by chronić je przed kłopotami –Izabela Osmańska, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
12.40 – 13.00 Prezentacja placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych – mgr Anna Przetocka, dyrektor zespołu Szkól i Placówek Specjalnych w Krakowie przy ul. Lubomirskiego, KIRE mgr Joanna Ignatowicz–Nikiel, mgr Beata Brzezińska Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Kraków ul. Górka Narodowa
13.00 – 13.20 Asystent Rodziny szansą na zmianę. Innowacyjna forma pomocy rodzinie – Justyna Rejdych, MOPS
13.20 – 13.40 Podstawy prawne oraz profilaktyka działań policji wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz dziecka zagrożonego demoralizacją – Paweł Roszkowski, kierownik ogniwa prewencji kryminalnej nieletnich i patologii, III Komisariat Policji Kraków
13.40 – 14.00 Wbrew stereotypom – Paweł Zaborski, kierownik referatu profilaktyki, Straż Miejska
14.00 – 14.20 Dziecko w systemie prawnym – Mirosława Pomykalska, Kamil Marciniak, kuratorzy sądowi
14.20 – 14.40 Młodociany skazany w systemie penitencjarnym a niedostosowanie społeczne – major Paweł Pomykalski, Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie
14.40 – 15.00 Dyskusja, pytania, podsumowanie


Pobierz plakatpowrót