Miło nam poinformować, iż w roku 2015/16 będziemy kontynuować spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Odbywać się one będą w czwartki o godzinie 17:00 w następujących terminach:
17 września, 8 października, 29 października, 19 listopada, 10 grudnia 2015 r. oraz 7 stycznia, 11 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 28 kwietnia, 19 maja i 9 czerwca 2015 r.powrót