Informujemy, iż spotkania Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej odbywać się będą w I semestrze tego roku szkolnego w dniach 7 października, 18 listopada, 13 stycznia i 3 lutego – tak jak dotychczas w środy, o godzinie 12:00.
Ich celem będzie wymiana doświadczeń i integracja działań instytucji zajmujących się pracą na rzecz dziecka i jego rodziny; gościć będziemy więc m. in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pracowników RODK, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Podejmować też będziemy przygotowania do organizacji konferencji na temat pracy z uczniem trudnym wychowawczo. Wkrótce przekażemy jej ramowy program oraz termin.powrót