Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, iż zmiana jest jedynym stałym elementem naszego systemu oświaty. Również rok szkolny 2015/16 obfitować będzie w nowości. Zachęcamy Państwa w związku z tym do zapoznania się z artykułem „Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Co nowego w szkole?” opublikowanym przez Nową Trybunę Opolską:
http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/6540590,kalendarz-roku-szkolnego-20152016-co-nowego-w-szkole,1,id,t,sa.html
oraz artykułem „Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie oświatowym 2015/2016” przygotowanym przez portal www.oswiata.abc.com:
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/co-nas-czeka-we-wrzesniu-kalendarium-zmian-w-prawie-oswiatowym-2015-2016
powrót