W dniu 11 czerwca 2015 odbyło się 2 Jagiellońskie Forum Oświatowe. Jego tematem było „Wspomaganie rozwoju placówki edukacyjnej”, a celem - poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

• Jak można rozumieć kategorię wspomagania w odniesieniu do placówki oświatowej?
• Co miałoby być istotą procesu wspomagania w kontekście rozporządzeń MEN wchodzących w życie w 2016 toku? Jak budować system wspomagania? Jakie mogą pojawić się bariery?
• Jakie działania podejmują podmioty odpowiedzialne za wspomaganie (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli), by zrealizować postawione przed nimi zadanie?
• Na czym ma polegać rola dyrektora szkoły w procesie wspomagania?

Panelistami Forum byli:

Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka - Instytut Pedagogiki UJ
Elwira Zadęcka - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2
Urszula Grygier – koordynator programu pilotażowego „Nowa Jakość Edukacji w Gminie Miejskiej Kraków”
Ewa Pohorecka - Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Renata Flis – koordynator programu pilotażowego „Nowa Jakość Edukacji w Gminie Miejskiej Kraków”
Jarosław Chodźko – Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Anna Piotrowska – Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
Liliana Majda – Niezgoda Wicedyrektor Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Krakowie.powrót