W dniu 16.04.2010 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego odbyła się pierwsza konferencja dotycząca dyskalkulii pod nazwą "Dyskalkulia - mity a prawda o problemie". Zorganizowana została ona przez Międzyporadniany Zespół ds. Dyskalkulii, zrzeszający pracowników małopolskich Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych. Uczestniczyli w niej specjaliści zajmujący się na co dzień diagnozą i terapią tego zaburzenia, dyrektorzy szkół oraz krakowskich poradni psychologiczno - pedagogicznych, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, nauczyciele matematyki i pedagodzy szkolni.
Jako współorganizatorzy konferencji składamy ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w jej przygotowanie, zwłaszcza naszym Prelegentom.Szczególnie doceniamy obecność dr Antona Sojcak, dyrektora Centrum Pedagogicko - Psychologickeho Poradnictwa a Prevencie w Dolnym Kubinie na Słowacji (placówki z którą współpracujemy od ubiegłego roku); zaprezentował nam on m. in. metodę diagnozy dyskalkulii Josefa Novaka.

Program konferencji

"DYSKALKULIA - MITY A PRAWDA O PROBLEMIE"

  9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji, przywitanie gości, przedstawienie organizatorów
10:15 - 10:45 "Wstęp teoretyczny - Dyskalkulia rozwojowa - podłoże, definicje, klasyfikacje, objawy" mgr Ewa Nowak - Pracownia Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
10:45 - 11:15 "Zaburzenia uwagi a dyskalkulia" mgr Małgorzata Korycińska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4
11:15 - 11:45 "Dyskalkulia - pytania i wątpliwości" dr nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki Aleksandra Urbańska
11:45 - 12:00 Przerwa
12:00 - 12:30 "Uczeń z dyskalkulią - praktyka szkolna" mgr Gabriela Zwardoń - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych
12:30 - 13:00 "Diagnoza dyskalkulii na Słowacji - prezentacja metody Josefa Novaka" - Poradnia CPPaP Dolny Kubin
13:00 - 13:30 "Procedury oceniania uczniów z dyskalkulią na egzaminach zewnętrznych" - przedstawiciel OKE
13:30 - 14:00 Dyskusja panelowa

Pobierz materiały pokonferencyjne:
"Dyskalkulia rozwojowa - podłoże, definicje, klasyfikacje, objawy" - Ewa Nowak
"Zaburzenia uwagi a dyskalkulia" - Małgorzata Korycińska
"Dyskalkulia rozwojowa" - Anton Sojcak

Zapraszamy do galerii zdjęć:

powrót