NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

AKTUALNOŚCI


Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – zachęcamy do zaangażowania
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 7.05.2019
Rekrutacja szkół/przedszkoli dot. współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 7.05.2019
Konferencja „Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia” 18.03.2019
8 Seminarium Skoncentrowane na Osobie „Bilet życia” 10.04.2019
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 25.03.2019
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 1.04.2019
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów „Przygotowanie przez nauczycieli informacji dla poradni na temat funkcjonowania ucznia z wykorzystaniem narzędzi dla nich dostępnych”, 4.03.2019
Podsumowanie pracy Sieci Wspomagania w roku 2018 – materiały do pobrania
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 31.01.2019
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 30.01.2019
Szkolenie „Preorientacja zawodowa” dla nauczycieli przedszkoli 14.12.2018
Zaproszenie do SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA w roku 2019
XVII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe w czasie zajęć przyrodniczych?” 24.11.2018
Warsztaty dla rodziców „Jak wspierać w dysleksji?” – UWAGA: ZMIANA – NOWE TERMINY NA 2019 ROK
Seminarium Skoncentrowane na Osobie „Osobisty przewodnik po depresji” 13.11.2018
„Im wcześniej, tym lepiej! – Jak zapobiec trudnościom dyslektycznym dziecka w szkole” – warsztaty dla rodziców
Szkolenie dla doradców zawodowych i koordynatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 24.10.2018
Spotkanie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli 8.11.2018
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 19.11.2018
Konferencja „Dawać poMOC! – znaczenie współpracy instytucji pomocowych w procesie wychowania młodzieży i zapobieganiu patologii” 27.09.2018
Ogólnopolski Tydzień Kariery 15-21.10.2018
Grupowy trening Balintowski 25.09.2018
Klub Drużyny T – grupowe zajęcia rozwojowe dla uzdolnionych uczniów kl. VI-VIII
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi „Spryciaki” – trzecia edycja
Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli „Szkoła Budowania Bezpieczeństwa”
Spotkanie dla ARS-ów 24.09.2018
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 27.09.2018

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl